Family Gathering 2015
2
Pemb.Acara: Ocha &Kawan
Pembukaan oleh KPS BM Bp.Zulhelman,ST.,MT
Bp.Syafnedi, Bp.Yuliarso, Bp.Zulhelman
Foto Bersama
Bp.Yuliarso, Bp.Syafnedi, Ibu Sri Lestari, Ibu Asri Wulandari, Bp. Zulhelman, Bp.Tri, Bp.M.Fathurahman